معاون اول رییس جمهور ایران می گوید که فشار و تحریم ها علیه ایران با شکست مواجه شده است. اسحاق جهانگیری گفته است که اعمال فشار و تحریم‌ ها علیه ایران با وحدت و همدلی مردم ایران و تلاش مسوولان حکومت ایران با شکست مواجه شده است. آقای جهانگیری تاکید کرده با وجود راه ‌انداختن […]

معاون اول رییس جمهور ایران می گوید که فشار و تحریم ها علیه ایران با شکست مواجه شده است.

اسحاق جهانگیری گفته است که اعمال فشار و تحریم‌ ها علیه ایران با وحدت و همدلی مردم ایران و تلاش مسوولان حکومت ایران با شکست مواجه شده است. آقای جهانگیری تاکید کرده با وجود راه ‌انداختن جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران، چرخه ‌های توسعه ایران اکنون به کارگاه بزرگ برای توسعه و سازندگی این کشور تبدیل شده است. این در حالیست که روز گذشته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته ای ایران به طرف های باقیمانده در برجام هشدار داد که در صورت اجرایی نشدن تعهدات شان در برجام، کاهش تعهدات از سوی ایران ادامه خواهد داشت. او همچنان کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران را “ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات” خوانده است.