رویترز گزارش داده است که سفیر خلیل‌زاد با هیاتی از گروه طالبان در اسلام‌آباد پشت درهای بسته گفت‌وگو کرده است.

رویترز گزارش داده است که سفیر خلیل‌زاد با هیاتی از گروه طالبان در اسلام‌آباد پشت درهای بسته گفت‌وگو کرده است.