شورای امنیت سازمان ملل با انتشار اعلامیه‌ای، روی اهمیت شفافیت روند شمارش آرا و منصفانه بودن نتایج انتخابات تاکید کرده است. این در حالیست که تمام تکت‌های انتخاباتی، کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر، جامعه مدنی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل برای تامین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید بر لغو آرای فاقد […]

شورای امنیت سازمان ملل با انتشار اعلامیه‌ای، روی اهمیت شفافیت روند شمارش آرا و منصفانه بودن نتایج انتخابات تاکید کرده است.

این در حالیست که تمام تکت‌های انتخاباتی، کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر، جامعه مدنی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل برای تامین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید بر لغو آرای فاقد ثبت بایومتریک دارند.