فرانسه، ایران و امریکا را ترغیب کرده تا یکماه دیگر با هم مذاکره کنند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در پارلمان کشورش گفته است که ایران و امریکا تا روز ششم ماه نوامبر برای مذاکره بر سر برنامه هسته ‌ای ایران و امنیت در خاورمیانه زمان در اختیار دارند. او با ترغیب دو کشور […]

فرانسه، ایران و امریکا را ترغیب کرده تا یکماه دیگر با هم مذاکره کنند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در پارلمان کشورش گفته است که ایران و امریکا تا روز ششم ماه نوامبر برای مذاکره بر سر برنامه هسته ‌ای ایران و امنیت در خاورمیانه زمان در اختیار دارند. او با ترغیب دو کشور برای مذاکره، گفته است که ایران اعلام کرده که در اوایل ماه نوامبر بار دیگر تعهدات خود به توافق هسته ای را کاهش خواهد داد، که به گفته او این اقدام احتمالا منجر به تنش ‌های جدیدی خواهد شد. این در حالیست که رهبر ایران تاکید کرده است که کاهش تعهدات فعالیت هسته ای ایران در قالب برجام باید ادامه یابد. از سویی هم، حسن روحانی، رییس جمهور ایران در انجام نشدن مذاکره میان ایران و امریکا که از سوی فرانسه زمینه سازی شده بود، امریکا را مقصر اصلی عنوان کرده است.