وزارت امور داخله هیأتی را به رهبری معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت برای بررسی موضوع درگیری مسلحانه میان معاون شورای ولایتی بغلان و فرمانده نیروهای خیزش مردمی شهر پلخمری، به این ولایت فرستاده است. شام چهارشنبه شمس‌الحق بارکزی معاون شورای ولایتی بغلان و امین اکاخیل فرمانده نیروهای خیزش مردمی در شهر پلخمری به […]

وزارت امور داخله هیأتی را به رهبری معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت برای بررسی موضوع درگیری مسلحانه میان معاون شورای ولایتی بغلان و فرمانده نیروهای خیزش مردمی شهر پلخمری، به این ولایت فرستاده است. شام چهارشنبه شمس‌الحق بارکزی معاون شورای ولایتی بغلان و امین اکاخیل فرمانده نیروهای خیزش مردمی در شهر پلخمری به گونه مسلحانه درگیر شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله گفته که در این درگیری برادر امین اکاخیل کشته شده است و معاون شورای ولایتی و فرمانده پولیس محلی زخمی شده ‌اند. این درگیری پس از مشاجره لفظی در نشست امنیتی ولایت بغلان رخ داده است. وضعیت معاون شورای ولایتی بغلان خوب توصیف نشده است.