شورای امنیت سازمان ملل متحد از کمیسیون ‌های انتخاباتی افغانستان خواسته است که در شمارش آرا، از دقت لازم کار گیرند. شورای امنیت سازمان ملل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان “گام مهمی” در راستای تحکیم دموکراسی  استقبال کرده است. این شورا با انتشار اعلامیه‌ ای، روی اهمیت شفافیت روند شمارش آرا و […]

شورای امنیت سازمان ملل متحد از کمیسیون ‌های انتخاباتی افغانستان خواسته است که در شمارش آرا، از دقت لازم کار گیرند. شورای امنیت سازمان ملل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان “گام مهمی” در راستای تحکیم دموکراسی  استقبال کرده است. این شورا با انتشار اعلامیه‌ ای، روی اهمیت شفافیت روند شمارش آرا و منصفانه بودن نتایج انتخابات تاکید کرده است.  با این حال، شماری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از احتمال تقلب در انتخابات حرف زده و گفته اند که شکایات خود را به نهاد های انتخاباتی سپرده اند. این شورا هم‌چنین از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که به اصول رفتار کمیسیون انتخابات پابند مانده و از طرح اتهام ها و نتیجه‌ گیری ‌های پیش از وقت خودداری کنند.