قرار است دادگاهی در اسراییل اتهام های بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم اسراییل را بررسی کرده و تصمیم نهایی خود را اعلام کند. نتانیاهو در سه مورد رشوت، فریب و سوء ‌استفاده از اعتماد متهم است. همچنان گفته شده که او از تجار ثروتمند هدیه دریافت کرده است و برای جلب توجه مثبت رسانه ‌ها […]

قرار است دادگاهی در اسراییل اتهام های بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم اسراییل را بررسی کرده و تصمیم نهایی خود را اعلام کند. نتانیاهو در سه مورد رشوت، فریب و سوء ‌استفاده از اعتماد متهم است. همچنان گفته شده که او از تجار ثروتمند هدیه دریافت کرده است و برای جلب توجه مثبت رسانه ‌ها اقدام کرده است. بنیامین نتانیاهو این اتهام ها را رد کرده است. این دادگاه دو هفته پس از دومین انتخابات پارلمانی رژیم اسراییل برگزار می ‌شود. با این حال بنی گانتس، رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو که قرار است حکومت ایتلافی با او تشکیل دهد، گفته است در دولتی که نخست‌ وزیرش با اتهام های قضایی رو به رو است، یکجا نخواهد شد.