یک سردسته مشهور دزدان مسلح درپی درگیری با پلیس در ولایت کاپیسا کشته شده است. وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته است که این فرد عصر روز دوشنبه در مربوطات ولسوالی حصه دوم کشته شده است. براساس خبرنامه، این فرد از چندین سال به این سو در مرکز و اطراف ولایت کاپیسا دست به […]

یک سردسته مشهور دزدان مسلح درپی درگیری با پلیس در ولایت کاپیسا کشته شده است.

وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته است که این فرد عصر روز دوشنبه در مربوطات ولسوالی حصه دوم کشته شده است. براساس خبرنامه، این فرد از چندین سال به این سو در مرکز و اطراف ولایت کاپیسا دست به سرقت های مسلح وسازمان یافته می زد و تحت پیگرد پلیس این ولایت قرار داشت.