محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در مصاحبه ای با شبکه “سی بی اس” آمریکا تاکید کرده است که راه حل دیپلماتیک را به گزینه نظامی در برابر ایران ترجیح می دهد. اما او در عین حال هشدار داده است که اگر جامعه بین المللی در برابر ایران تدابیر قاطعی اتخاذ نکند، احتمال مختل شدن […]

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در مصاحبه ای با شبکه “سی بی اس” آمریکا تاکید کرده است که راه حل دیپلماتیک را به گزینه نظامی در برابر ایران ترجیح می دهد.

اما او در عین حال هشدار داده است که اگر جامعه بین المللی در برابر ایران تدابیر قاطعی اتخاذ نکند، احتمال مختل شدن عرضه نفت به بازارهای جهانی و افزایش بی سابقه قیمت نفت وجود دارد. ولیعهد عربستان سعودی گفته است که هرچند همه گزینه ها باید در برابر ایران در نظر گرفته شود، او امیدوار است که از اقدام نظامی پرهیز شود زیرا به گفته وی، راه حل های سیاسی و دیپلماتیک همیشه از راه حل های نظامی بهتر است.