صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه کشور از برایند تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هشدار می دهد. رییس جمعیت اسلامی می گوید که این بار مردم افغانستان حکومت متقلب را نمی پذیرند. درهمین حال، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت از مردم خواست که با حضور گسترده در انتخابات، جلو تقلب را […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه کشور از برایند تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هشدار می دهد. رییس جمعیت اسلامی می گوید که این بار مردم افغانستان حکومت متقلب را نمی پذیرند. درهمین حال، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت از مردم خواست که با حضور گسترده در انتخابات، جلو تقلب را بگیرند.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در همایش گرامیداشت از هشتمین سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی، رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان و شهید صلح کشور در ولایت بدخشان، نسبت به برایند تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. رییس جمعیت اسلامی افغانستان از مردم خواست که با انتخاب دقیق به انحصار قدرت پایان دهند.

آقای ربانی با انتقاد از مداخله حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی می گوید کسانی که فکر تقلب را در سر دارند و به دنبال مهندسی انتخابات برای رسیدن به قدرت اند اشتباه می کنند. به گفته وی، این بار مردم افغانستان حکومت متقلب را نمی پذیرند.

در همین حال، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت از مردم خواست که با اشتراک وسیع در روز برگزاری انتخابات در پای صندوق های رای، جلو تقلب را بگیرند. رییس اجرایی می گوید کسانی که از بهر حفظ قدرت صلح را قربانی می کنند، لیاقت رهبری مردم افغانستان را ندارد.

در حالی رییس جمعیت اسلامی افغانستان نسبت به برایند تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هشدار می دهد که تا برگزاری انتخابات پنج روز دیگر باقی مانده است. دیده شود که این بار در انتخابات ریاست جمهوری به آرای مردم افغانستان دستبرد خواهد شد یا خیر.