درپی عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت غزنی، شب گذشته چهارده فرد وابسه به گروه طالبان کشته شده اند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی می گوید که این عملیات ها در مربوطات ولسوالی های خواجه عمری، ده یک و اندر این ولایت انجام شده است. به گفته وی درپی این عملیات ها هفت ذخیره گاه […]

درپی عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت غزنی، شب گذشته چهارده فرد وابسه به گروه طالبان کشته شده اند.

عارف نوری سخنگوی والی غزنی می گوید که این عملیات ها در مربوطات ولسوالی های خواجه عمری، ده یک و اندر این ولایت انجام شده است. به گفته وی درپی این عملیات ها هفت ذخیره گاه مواد انفجاری طالبان نیز از بین برده شده است.