دولت آمریکا کاروانی شامل هفتاد و پنج لاری حامل تسلیحات و تجهیزات لوجستیک را برای حمایت از نیروهای سوری از شمال عراق وارد سوریه کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سانا، منابع داخلی و رسانه ها اعلام کردند، واشنگتن برای حمایت از نیروهای سوریه دموکراتیک با هدف تقویت پایگاه های این نیروها […]

دولت آمریکا کاروانی شامل هفتاد و پنج لاری حامل تسلیحات و تجهیزات لوجستیک را برای حمایت از نیروهای سوری از شمال عراق وارد سوریه کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سانا، منابع داخلی و رسانه ها اعلام کردند، واشنگتن برای حمایت از نیروهای سوریه دموکراتیک با هدف تقویت پایگاه های این نیروها در حومه‌ های حسکه، دیرالزور و رقه، کاروان تجهیزات نظامی جدید متشکل از هفتاد وپنج لاری حامل تسلیحات و تجهیزات لجستیک از شمال عراق و از طریق گذرگاه سیمالکا را وارد خاک سوریه کرده است. نیروهای آمریکایی پانزدهم سپتامبر نیز برای حمایت از نیروهای سوریه دموکراتیک، کاروانی از یکصد وپنجاه لاری حامل تجهیزات نظامی و لجستیک از طریق گذرگاه سیمالکا را وارد سوریه کرده بودند. این گذرگاه مناطق شمال عراق را به سوریه وصل می‌کند.