یک عضو شورای ولایتی میدان وردک تایید کرده که طالبان به مرکز ولسوالی جلریز این ولایت حمله کرده‌اند. حسین علی بلیغ، عضو شورای ولایتی میدان وردک می گوید که حمله گروهی و تهاجمی طالبان از صبح امروز آغاز شده و هم اکنون درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. آقای بلیغ می گوید که […]

یک عضو شورای ولایتی میدان وردک تایید کرده که طالبان به مرکز ولسوالی جلریز این ولایت حمله کرده‌اند.

حسین علی بلیغ، عضو شورای ولایتی میدان وردک می گوید که حمله گروهی و تهاجمی طالبان از صبح امروز آغاز شده و هم اکنون درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. آقای بلیغ می گوید که یک پاسگاه امنیتی مربوط به پولیس محلی در نزدیکی مرکز ولسوالی سقوط کرده و جنگ در اطراف بازار ولسوالی جریان دارد. منابع همچنان می گویند که پس از ساعت هشت صبح قوای هوایی به کمک نظامیان کشور رسیده و طالبان عقب رانده شده اند.