نیروهای کماندو از تخریب یک کارخانه ماین سازی طالبان در بغلان خبر داده اند. در یک خبرنامه قول اردوى عملیات خاص آمده که این کار خانه طی عملیات تصفیوى در مربو طات ولســـوالی بغلان جدید این ولایت تخریب شده است. خبرنامه می افزاید که از این کارخانه ماین سازی، سی کیلو گرام مواد انفجاری به […]

نیروهای کماندو از تخریب یک کارخانه ماین سازی طالبان در بغلان خبر داده اند.

در یک خبرنامه قول اردوى عملیات خاص آمده که این کار خانه طی عملیات تصفیوى در مربو طات ولســـوالی بغلان جدید این ولایت تخریب شده است. خبرنامه می افزاید که از این کارخانه ماین سازی، سی کیلو گرام مواد انفجاری به دست آمده است.