زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با حضور در نشست کانگرس در مورد چگونگی مذاکرات صلح امریکا با طالبان معلومات داده است. روزنامه واشنگتن تایمز گزارش کرده است که در این نشست آقای خلیلزاد گفته است که مذاکرات صلح امریکا با طالبان دوباره آغاز خواهد شد. بخشی دیگر این نشست علنی بود و […]

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با حضور در نشست کانگرس در مورد چگونگی مذاکرات صلح امریکا با طالبان معلومات داده است. روزنامه واشنگتن تایمز گزارش کرده است که در این نشست آقای خلیلزاد گفته است که مذاکرات صلح امریکا با طالبان دوباره آغاز خواهد شد. بخشی دیگر این نشست علنی بود و در آن معاون وزارت خارجه امریکا گفتگو را یگانه راه حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان دانسته است.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه به کانگرس احضار شد و در پشت درهای بسته به اعضای کمیته روابط خارجی کنگره در مورد چگونگی مذاکرات صلح امریکا با طالبان معلومات داده است. این نشست در پشت درهای بسته برگزار شده و تا اکنون جزییات از آن همگانی نشده است. این نشست در حالی برگزار می ‌شود که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به تاریخ هفت سپتامبر مذاکرات صلح با طالبان را به دلیل کشته شدن یک سرباز امریکایی در یک حمله طالبان در کابل لغو کرد. روزنامه واشنگتن تایمز گزارش کرده است که در این نشست استماعیه، آقای خلیلزاد گفته است که مذاکرات صلح امریکا با طالبان دوباره آغاز خواهد شد. برخی نمایندگان گانگرس که در این نشست حضور داشته اند به این روزنامه امریکایی گفته اند که اعضای کمیته روابط خارجی کانگرس از پاسخ ‌های آقای خلیلزاد در برخی موارد به ویژه در بخش حقوق زنان، زیربنا و معارف راضی بوده اند.

بخشی دیگر این نشست علنی بود و در آن الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز اشتراک کرده بود.

سوالات اعضای این کمیته از خانم ویلز نیز درباره چگونگی مذاکرات امریکا با طالبان متمرکز بود.

خانم الیس ویلز گفته که راه حل سیاسی از طریق مذاکره و گفتگو که برای افغانستانی ها نیز قابل پذیرش باشد به عنوان بهترین گزینه در برقراری صلح پایدار باقی ‌است.

معاون وزارت خارجه امریکا همچنان گفته است که امریکا در حال بیرون شدن از افغانستان نه، بل در تلاش پایان خشونت ‌ها از طریق مذاکرات “بین‌الافغانی” در این کشور است.