شماری از باشندگان ولایت کندز طی همایشی پیشتیبانی شان را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند. شرکت کنندگان عبدالله عبدالله را مرد روزهای سخت توصیف می کنند و می گویند که او در روزهای دشوار در کنار مردم افغانستان علیه استبداد ایستادگی کرده و مقاومت کرده است. به ادامه […]

شماری از باشندگان ولایت کندز طی همایشی پیشتیبانی شان را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند. شرکت کنندگان عبدالله عبدالله را مرد روزهای سخت توصیف می کنند و می گویند که او در روزهای دشوار در کنار مردم افغانستان علیه استبداد ایستادگی کرده و مقاومت کرده است.

به ادامه حمایت ها از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، شماری از باشندگان ولایت کندز طی همایش بزرگ حمایت خود را از این دسته انتخاباتی اعلام کردند. عبدالحکیم فعال سیاسی و از شرکت کنندگان این همایش، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را نقطه وصل میان اقوام کشور می داند و می گوید که مردم با حضور گسترده در انتخابات به بحران های کنونی پایان خواهند داد.

درهمین حال، امرالدین عصمت، استاد دانشگاه به برگزاری انتخابات شفاف در کشور تاکید می کند و می گوید که رای مردم باید تعیین کننده سرنوشت آینده کشور باشد. آقای عصمت عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را سیاست گر میانه رو و این دسته انتخاباتی را ممثل وحدت ملی در کشور می دانند.

پیش از این نیز شماری از چهرهای مطرح سیاسی، جوانان و زنان طی همایش های گونه گون حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کردند.