حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان طی همایشی در ولایت جوزجان از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد. جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون نخست ریاست جمهوری هشدار می دهد که این بار به کسی اجازه نمی دهد که از طریق تقلب رییس جمهور شود. […]

حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان طی همایشی در ولایت جوزجان از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد. جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون نخست ریاست جمهوری هشدار می دهد که این بار به کسی اجازه نمی دهد که از طریق تقلب رییس جمهور شود.

حزب جنبش اسلامی افغانستان به رهبر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، طی همایش بزرگ در ولایت جوزجان پیشتیبانی خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کرد. شماری از اشتراک کنندگان این همایش، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را پیروز انتخابات دانسته و جنرال عبدالرشید دوستم را پادشاه ساز توصیف می کنند. عنایت الله بابر فرهمند معاون نخست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از مردم می خواهد که با حضور گسترده در انتخابات ریاست جمهور، به بحران کشور پایان بدهند.

درهمین حال، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش اسلامی افغانستان می گوید که مردم از بهر اعتماد به برنامه های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هر روز گروه گروه به این دسته می پیوندند. وی هشدار می دهد که این بار به کسی اجازه نمی دهد که از طریق تقلب رییس جمهور شود.

از سویی هم، عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که دسته انتخاباتی دولت ساز از امکانات دولتی در کمپاین های انتخاباتی استفاده می کند و این مساله خلاف قانون است.

پیش از این نیز سید منصور نادری رهبر اسماعلیه های افغانستان، قوم کوچی افغانستان و شماری از بزرگان قوم احمدزی، زنان و جوانان طی همایش های گونه گون حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کردند.