فراخوانی زلمی خلیلزاد به مجلس نمایندگان آمریکا

پس از توقف مذاکرات میان آمریکا طالبان، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان را به این مجلس فراخوانده است تا در مورد دلایل توقف مذاکرات صلح میان آمریکا و گروه طالبان در یک نشست علنی وضاحت دهد.

الیوت انگل، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که زلمی خلیلزاد باید در یک نشست به صورت مستقیم توضیح دهد که چرا مذاکرات متوقف شده است. تصمیم احضار زلمی خلیلزاد به کنگره پس از آن روی دست گرفته شده است که او به چندین دعوت این نهاد برای پاسخگویی حاضر نشده و نامه ‌های کنگره را نادیده گرفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top