استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون ریاست اجرایی می گوید که رهبری دسته انتخاباتی دولت ساز میان اقوام کشور نفاق افگنی می کند و همچنان در پی حذف سیاسی برخی اقوام کشور است. آقای محقق عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر حضور گسترده مردم به پای صندوق رای […]

استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون ریاست اجرایی می گوید که رهبری دسته انتخاباتی دولت ساز میان اقوام کشور نفاق افگنی می کند و همچنان در پی حذف سیاسی برخی اقوام کشور است. آقای محقق عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر حضور گسترده مردم به پای صندوق رای دهی در روز انتخابات تاکید می کند.

حاجی محمد محقق عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به مناسبت روز عاشورا درمیان هوادارانش که در شهر مزار شریف صحبت می کرد به حضور گسترده مردم به پای صندوق های رای دهی در روز انتخابات تاکید کرد.

آقای محقق رهبری دسته انتخاباتی دولت ساز را به نفاق افگنی در میان مردم و سیاست حذف اقوام دیگر در کشور متهم کرده است.

استاد محمد محقق می گوید که از بهر موجودیت برنامه های جامع که تیم ثبات و همگرایی به همه اقوام ساکن کشور دارد به این تیم پیوسته است.

کلیپ:محمد محقق عضو دسته انتخاباتی ثبات و

پیش از این نیز شماری از چهره های سیاسی، جوانان و زنان، قوم کوچی افغانستان و شماری از بزرگان قوم احمدزی پیشتیبانی خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کرده اند.