نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در کمشیر تحت اداره هند

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشری در کشمیر تحت اداره هند ابراز نگرانی کرده است. پس از آنکه دهلی نو امتیازهای ویژه کشمیر را لغو کرد، گزارش هایی از تخلفات حقوق بشری در کشمیر منتشر شده است. میشل بجلیت کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست روز دوشنبه در ژنف گفته است که از هند و پاکستان خواسته تا اطمینان بدهند که حقوق مردم کشمیر محفوظ است و از آنها محافظت می شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی در این باره، از دهلی نو خواسته است تا از اقدام های سرکوب گرانه در این منطقه جلوگیری کند. این درحالیست که هند برای جلوگیری از ناامنی ها در کشمیر، از پنجم اگست به اینسو حضور نظامی اش را گسترده تر کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top