تأکید حامیان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر روشن شدن جزییات گفتگوهای صلح

رییس شورای عالی صلح، تأمین صلح را نیاز جدی مردم افغانستان می داند و می گوید که یگانه راه پایان جنگ در کشور نیز رسیدن به صلح از طریق گفتگو است. محمد کریم خلیلی رییس شورا عالی صلح پایان خشونت ها را نیاز جدی مردم افغانستان می داند و می گوید که یگانه راه پایان جنگ در کشور نیز گفتگوهای صلح است. وی که در مراسم بزرگذاشت از دهم محرم صحبت می کرد می گوید مردم افغانستان خواهان صلحی است که منافع کل مردم در آن نهفته باشد.

در همین حال انوارالحق احدی رییس اجرایی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که روند صلح در ده ماه گذشته میان امریکا و طالبان از محرمیت بی سابقه ای برخوردار بوده است نیاز است تا رییس جمهور در پیوند به جزییات آن به مردم معلومات دهد

از سویی هم عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت و رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که حرکت ها صلح آمیز در چارچوب قانون حق مردم افغانستان است و مردم همواره برای تحقق این کار خود قربانی داده است.

نوشته‌های مرتبط


Top