از روز عاشورا با اشتراک اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در کابل بزرگداشت شد

از دهم محرم روز عاشورا با اشتراک مقام های بلند پایه حکومت و اعضای دسته انتخابات ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در کابل بزگداشت شد. روز سه شنبه دهم محرم، با برگزاری مراسم ویژه ای در گوشه گوشه کشور بزگداشت شد. این جا در کابل، اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از دهم محرم روز عاشورا با جمعی کثیری از مردم بزگداشت کردند.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت و رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، می گوید که قیام حضرت حسین ویارانش در مقابل ظلم و فساد سیاسی بود.

از سویی هم شمار دیگری از حامیان دسته انتخابات ثبات و همگرایی می گویند که پیام قیام عاشورا به مسلمانان این است که در برابر بی عدالتی ایستادگی کنند.

مراسم عاشور امسال با اجرای تدابیر ویژه امنیتی در نقاط مختلف کشور بزرگداشت شد. مردم در سراسر کشور با برگزاری مراسم ویژه، یاد شهیدان کربلا را گرامی داشتند.

نوشته‌های مرتبط


Top