نگرانی رییس اجرایی حکومت از فاصله گرفتن افغانستان از صلح

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با اشاره به تلاش‌ های صلح طلبانه احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور می‌گوید که افغانستان بار دیگر مثل سابق از صلح فاصله گرفته است. رییس اجرایی حکومت با تاکید بر این که جنگ نباید برای همیشه ادامه داشته باشد، می گوید که مشکلات افغانستان بدون وحدت و همدیگر پذیری مردم راه حل دیگری ندارد.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در مراسم بزرگداشت از سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور می گوید که افغانستان مسیر طولانی جنگ را طی‌کرده اما هنوز هم دیده می‌شود که مشکلاتی در این مسیر وجود دارد. عبدالله عبدالله با اشاره به تلاش ‌های شهید احمدشاه مسعود در راستای صلح، دیدارها و گفتگوهایش با رهبران طالبان، می گوید که “آمر صاحب شهید با آنکه بیشتر عمرش در جنگ سپری شده بود؛ اما هیچ کس دیگری مثل او شایق صلح نبود. رییس اجرایی با اشاره به لغو گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان، می گوید که از شرایط کنونی کشور این طور برداشت می‌ شود که یک تعداد طرفدار جنگ برای همیشه در کشور استند. به گفته وی این امر امیدها و یک فرصتی که اخیرا به منظور صلح به وجود آمده بود را از بین برده است.

او با تاکید بر اینکه جنگ نباید برای همیشه ادامه داشته باشد، افزود که مشکلات افغانستان بدون وحدت و همدیگر پذیری مردم راه حل دیگری ندارد.

آقای عبدالله از تیراندازی‌ های خیابانی در روزهای بزرگداشت از هفته شهید انتقاد می کند و از مردم می خواهد که از این کار پرهیز کنند.

درهمین حال، احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید مسعود می‌گوید که شماری از مسوولان حکومتی در تلاش کم ‌رنگ کردن بزرگداشت از روز شهید اند. وی می گوید که حکومت در راستای برگزاری تجلیل از روز شهادت قهرمان ملی، هیچ اقدامی نکرده است.

در همین حال، محمد یونس قانونی عضو رهبری جمعیت اسلامی تاکید می کند که باید در مورد روند صلح تصمیم مشترک اتخاذ شود. همچنان شماری دیگر از سخنرانان این همایش از گروه طالبان خواستند که از جنگ دست بکشندو به روند صلح یکجا شوند.


Top