حمایت باشندگان ولایت غور از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی

صدها تن از باشندگان ولایت غور طی همایشی از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام حمایت کردند. شرکت کنندگان این همایش می گویند که رهبری دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به نمایندگی از مردم افغانستان شکل گرفته و به همین دلیل آنان برای پیروزی این دسته انتخاباتی تلاش خواهند کرد.

نمایندگان احزاب، باشندگان و بزرگان ولایت غور با راه اندازی همایشی گسترده از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی پشتبانی خود را اعلام کردند. شرکت کنندگان این همایش دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را آیینه تمام نمای مردم افغانستان می خوانند و می گویند که رهبری دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به نمایندگی از مردم افغانستان شکل گرفته است.

آنان، از رهبران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می خواهند که در صورت برنده شدن، تعهدات شان را که برای باشندگان غور داده اند، فراموش نکنند.

این در حالیست که روز شنبه نیز هزاران تن از زنان ولایت غور پشتبانی شان را از تیم ثبات و همگرایی اعلام کردند و وعده سپردند برای پیروزی این دسته انتخاباتی تلاش می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top