بزرگداشت از هژدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود

از هژدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور، شهید احمد شاه مسعود طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. در این همایش شخصیت های سیاسی، فرماندهان جهادی و مقام های حکومتی شرکت کردند.

هژدهم ماه سنبله برابر با هژدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود است. از این روز طی همایش در کابل بزرگداشت شد. در این همایش شماری از شخصیت های سیاسی، فرماندهان پیشین جهادی، مقام های حکومتی، جوانان و زنان شرکت کردند. رییس جمهورغنی طی پیامی به مناسبت سالروز شهادت احمد شاه مسعود، از شهید مسعود به عنوان مبارز صلح دوست یاد کرده است. در پیام رییس جمهور از کارنامه های احمد شاه مسعود در دوره های جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان نیز ستایش شده است.

درهمین حال، درپیام جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از احمد شاه مسعود قهرمان ملی به عنوان چهره استثنایی تاریخ معاصر افغانستان یاد شده است.

از سویی هم، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با تاکید بر ادامه راه شهدا می گوید که مسعود شهید شخص صلح دوست بود و همواره برای آرامش مردمش می اندیشید.

همچنان شمار دیگری از سخنرانان این همایش از کارنامه های قهرمان ملی در دوره های جهاد و مقاومت به نیکی یاد کردند.

شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور درست هژده سال پیش از امروز، درپی انفجار ماین کارگذاری شده در کامره فلمبرداری، توسط دو تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در ولسوالی خواجه بهاو الدین ولایت تخار به شهادت رسید.

نوشته‌های مرتبط


Top