گام سوم کاهش تعهدات ایران در توافق هسته ای، واکنش اتحادیه اروپا، فرانسه و بریتانیا را برانگیخته است. سخنگوی کمیسیون اروپا کاهش تعهدات برجامی ایران را ناسازگار با برجام خوانده و از ایران خواسته از اقدامات که بیشتر توافق هسته ‌ای را تضعیف می‌ کند، خودداری کند. وزارت خارجه فرانسه نیز اقدامات تازه ایران در […]

گام سوم کاهش تعهدات ایران در توافق هسته ای، واکنش اتحادیه اروپا، فرانسه و بریتانیا را برانگیخته است. سخنگوی کمیسیون اروپا کاهش تعهدات برجامی ایران را ناسازگار با برجام خوانده و از ایران خواسته از اقدامات که بیشتر توافق هسته ‌ای را تضعیف می‌ کند، خودداری کند. وزارت خارجه فرانسه نیز اقدامات تازه ایران در برجام را مانع تلاش ها برای تنش زدایی دانسته و از ایران خواسته از هرگونه اقدامی که درتضاد با تعهدات برجام است، خودداری کند. وزارت خارجه بریتانیا نیز اقدامات تازه ایران در برجام را نگران کننده خوانده است. اما حسن روحانی رییس جمهور ایران دیروز گفت که اروپا هر زمانی به تعهدات خود در برجام برگردد، ایران نیز به تعهدات برجام بر می ‌گردد. این در حالیست که رییس جمهور آمریکا به تازه گی در یک تماس تلفنی با رییس جمهور فرانسه گفته است که لغو تحریم‌ ها علیه ایران درشرایط کنونی اتفاق نخواهد افتاد.