ایالات متحده پس از ۹ دور گفتگوها با طالبان، ظاهرا به این نتیجه رسیده است که ختم بحران در افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید با این گروه وارد گفتگو شد. نماینده امریکا برای صلح افغانستان، ناکامی کشورش در برابر طالبان و مبارزه با تروریسم را پذیرفت. طالبان برای گفتگوی های مستقیم با حکومت […]

ایالات متحده پس از ۹ دور گفتگوها با طالبان، ظاهرا به این نتیجه رسیده است که ختم بحران در افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید با این گروه وارد گفتگو شد. نماینده امریکا برای صلح افغانستان، ناکامی کشورش در برابر طالبان و مبارزه با تروریسم را پذیرفت.

طالبان برای گفتگوی های مستقیم با حکومت افغانستان خواهان تعویق انتخابات اند. شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به این باور اند که گفتگوهای صلح بین الافغانی پس از برگزاری انتخابات صورت بگیرد.

اما شماری خواهان تعویق انتخابات اند و به این باور اند که صلح باید اولویت حکومت افغانستان باشد.

اما چرا انتخابات مانع روند صلح باشد و چرا اصرار به تعویق آن می شود؟