ایران در آستانه برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجام

حسن روحانی رییس جمهور ایران می گوید که کشورش گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت و جزییات این گام طی دو روز دیگر اعلام و بر مبنای آن عمل خواهد شد.

آقای روحانی گفته است که افزون بر حل بخش مهمی از اختلافات در مذاکرات با اروپا، هنوز به نقطه توافق نهایی نرسیده اند و از این روی ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را عملی می کند. رییس جمهور ایران می گوید که این گام، به سازمان انرژی هسته ای ایران اجازه می دهد تا از روند سرعت معمولی خارج و فعالیتش برای رسیدن به اهدافش بیشتر شود. او تاکید کرده که با اعلام گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران، دو ماه دیگر به طرف اروپا فرصت می دهند، تا برای حل مشکلات به توافق نهایی دست یابد.  او همچنان از موانع در دورن آمریکا، دخالت رژیم اسراییل و شماری از کشورهای منطقه به عنوان سه گروهی نام برد که نمی ‌خواهند بین ایران و آمریکا رابطه ای عادلانه، صحیح و درست برقرار باشد.

نوشته‌های مرتبط


Top