از توافق روی کاهش خشونت ها تا افزایش شدت و وسعت حمله های طالبان در گوشه و کنار کشور

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در حالی از کاهش خشونت ها در ولایت های کابل و پروان خبر می دهد که طالبان کمپ گرین ولیج را در یک محله مسکونی کابل هدف قرار دادند که بیشترین تلفات این رویداد غیرنظامیان هستند.

حمله های طالبان در حالی شدت یافته که طالبان و امریکا در اصول به توافق رسیده اند و آقای خلیلزاد پیش نویس توافقنامه صلح را به رهبران حکومت وحدت ملی سپرده است

چرا باوجود توافق روی کاهش خشونت هنوز هم طالبان به جنگ افزوزی شان ادامه می دهند؟

مانور طالبان از اجرای این حمله ها چیست؟ افزایش حمله های طالبان آنهم در آستانه توافق با امریکا چی پیامی برای امریکا و توافقنامه آنها دارد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top