موانع برای برگذاری انتخابات هر روز جدی تر می شود

هنوز سایه صلح از سر برگزاری انتخابات برطرف نشده است که ناامنی شدید و جنگ در داخل شهر ها مایه نگرانی شده است؛ با این صورت چقدر امیدواری برای برگزاری انتخابات باقی مانده است؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top