آیا برگزاری انتخابات با وضعیت موجود امنیتی امکان پذیر خواهد بود؟

در حالی که کمتر از یک ماه برگذرای انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و نامزدان کماکان سر گرم کارزار های انتخاباتی خود هستند در سراسر کشور تهدید های امنیتی موجود است.

نا امنی یکی از موانع بر سر راه برگذاری انتخابات است، با چنین وضعیتی چگونه مردم به پای صندوق های رای خواهند رفت؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top