گفتگوهای صلح تلاش برای پایان جنگ یا حرکتی برای تغییر وضعیت سیاسی؟

شماری معتقد اند که گفتگوهای حاضر میان امریکا و طالبان، قطعان نمی تواند به معنی پایان دادن به جنگ جاری کشور باشد.

اما در سوی دیگر امیدواری از این وجود دارد که افغانستان و طالبان در یک گفتگوی بین الافغانی به همکاری ایالات متحده امریکا بتوانند برای پایان دادن به نبرد خونین چندین دهه ای شان دست بکار شوند.

آیا شرایط داخلی و منطقه ای برای گفتگوهای صلح فراهم شده است و این که در گفتگوها اگر برسر گرفتن امتیازات بحث شود، بیشترین امتیاز را کی خواهد گرفت؟ دولت افغانستان یا گروه طالبان؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top