در محوریت منافع مردم افغانستان صلح است یا انتخابات؟

شماری از نامزدان به این باور اند که انتخابات ابزاری است برای رسیدن به صلح و امنیت اما شماری دیگر تاکید دارند که بدون برگزاری انتخابات رسیدن به صلح ممکن نیست؛ آیا صلح هدف است و یا انتخابات در محوریت منافع با توجه به شرایط موجوده در افغانستان؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top