یک فرمانده شبکه حقانی با دو زیر دستش در ولایت لوگر کشته شده است. وزارت امور داخله اعلام کرده که این افراد دیشب درپی عملیاتی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر کشته شدند. براساس خبرنامه در پی این عملیات همچنان شش فرد دیگر وابسته به شبکه حقانی بازداشت شده اند.

یک فرمانده شبکه حقانی با دو زیر دستش در ولایت لوگر کشته شده است.

وزارت امور داخله اعلام کرده که این افراد دیشب درپی عملیاتی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر کشته شدند. براساس خبرنامه در پی این عملیات همچنان شش فرد دیگر وابسته به شبکه حقانی بازداشت شده اند.