فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می گوید که کشورش بجای برداشتن تحریم ها باید برای برداشتن تاثیر این تحریم ها تلاش کند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، تحریم ها علیه ایران را “فرصت” خوانده و گفته است که بین برداشتن تحریم و برداشتن اثر آن، تفاوت زیادی وجود دارد. آقای سلامی گفته است […]

فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می گوید که کشورش بجای برداشتن تحریم ها باید برای برداشتن تاثیر این تحریم ها تلاش کند.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، تحریم ها علیه ایران را “فرصت” خوانده و گفته است که بین برداشتن تحریم و برداشتن اثر آن، تفاوت زیادی وجود دارد. آقای سلامی گفته است که برداشتن تحریم یعنی دلبسته به دشمن شدن که تاثیری ندارد چون به گفته وی، اروپا نمی تواند و آمریکا اراده ای برای برداشتن تحریم ندارد بنابراین، ایران باید سیاست حذف تاثیر تحریم ها را دنبال کند. این گفته ها یک روز پس از آن است که وزیر خارجه ایران بخاطر حل مشکلات میان تهران و واشنگتن به چند کشور از جمله به فرانسه سفر کرده و با رئیس جمهور فرانسه، دیدار کرده است. فرمانده کل سپاه پاسداران گفته تحریم ها در واقع فرصت هستند و ایران در فضای تحریم به پیشرفت زیادی در علوم و فناوری دست یافته است. او از یک آزمایش موفق موشکی در روز جمعه خبر داده اما توضیح بیشتری در این باره نداده است. ایران روز پنجشنبه از یک دستگاه دفاع موشکی رونمایی کرد.