مسوولان محلی ولایت ننگرهار می گویند که، درپی درگیری میان سربازان پولیس محلی و افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت، پنج فرد وابسته به این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که، شماری از افراد گروه طالبان، پنجشنبه شب بر یک پاسگاه پولیس محلی حمله کردند، و در ضد […]

مسوولان محلی ولایت ننگرهار می گویند که، درپی درگیری میان سربازان پولیس محلی و افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت، پنج فرد وابسته به این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که، شماری از افراد گروه طالبان، پنجشنبه شب بر یک پاسگاه پولیس محلی حمله کردند، و در ضد حمله پولیس محلی، پنج تن از افراد این گروه کشته شدند و هشت تن دیگر آنان زخم برداشته اند. سخنگوی والی ننگرهار تأیید که، در این درگیری، سه سرباز پولیس محلی نیز جان باخته اند.