حاجی محمد محقق: دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی پیروز انتخابات است

حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان امروز طی محفلی در کابل حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد. آقای محقق می گوید دسته ثبات و همگرایی همه شمول و پیروز انتخابات است. وی با انتقاد از رییس جمهور غنی می گوید که او به دنبال تفرقه افگنی در میان اقوام افغانستان است. در همین حال عبدالله عبدالله رهبر دسته ثبات و همگرایی می گوید که این دسته انتخاباتی نشان دهنده وحدت مردم افغانستان است و برنامه های آن بر واقعیت استوار است. آقای محقق می گوید دلیل حمایتش از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همه شمول بودن این دسته است.

آقای محقق با انتقاد از رییس جمهور غنی می گوید که او به دنبال تفرقه افگنی در میان اقوام افغانستان است.

بااین حال، عبدالله عبدالله رهبر دسته ثبات و همگرایی می گوید دسته ثبات و همگرایی دسته وحدت ملی مردم افغانستان است و برنامه های این دسته به واقعیت استوار است.

از شروع پیکارهای انتخاباتی تاکنون چندین محفل حمایتی به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برگزار شده است. برگزار نشست بزرگ حمایتی از سوی جوانان در کابل و حمایت شورای بزرگ قوم احمدزی از عمده ترین حمایت هایی است که تاکنون دسته انتخابات ثبات و همگرایی دریافت کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top