بانک جهانی اعلام کرده که به منظور کمک ‌های مالی پس از تامین صلح در افغانستان، رایزنی ‌‌های خود را با همکاران بین المللی و دولت افغانستان آغاز کرده است. بانک جهانی روز پنجشنبه،با نشر یک خبرنامه گفته که این بانک روند مشورتی خود را در مورد برنامه‌ های اقتصادی و کمک‌‌ های مالی پس […]

بانک جهانی اعلام کرده که به منظور کمک ‌های مالی پس از تامین صلح در افغانستان، رایزنی ‌‌های خود را با همکاران بین المللی و دولت افغانستان آغاز کرده است.

بانک جهانی روز پنجشنبه،با نشر یک خبرنامه گفته که این بانک روند مشورتی خود را در مورد برنامه‌ های اقتصادی و کمک‌‌ های مالی پس از تامین صلح در افغانستان با همکاران داخلی و بین المللی این بانک، آغاز کرده است. هینری کرالی رییس بانک جهانی در افغانستان گفته که هدف این بانک از آغاز مشورت‌ ها این است تا زمینه بهتر ثبات اقتصادی را پس توافقنامه صلح در افغانستان بررسی کند.

مسوول بانک جهانی در افغانستان گفته است: “می ‌خواهیم یک سلسله اصول و اولویت‌ های بالقوه را شناسایی کنیم تا مبتنی بر آن تصامیم مقتضی و سودمندی در امر طرح یک برنامه اقتصادی بعد از توافق سیاسی روی دست گرفته شود.”

به گفته مسوول بانک جهانی در کابل در حال حاضر به دنبال جمع آوری نظر در مورد یک تعداد طرح‌ های جدید اقتصادی است تا بتواند بستر مطلوب را برای حفظ صلح در افغانستان فراهم کند.

هینری کرالی افزوده است: “برای ما طرح برنامه‌های اقتصادی آینده در اولویت قرار دارد. دورنمای صلح زمانی بهبود می‌یابد که زمینه برای توسعه اقتصادی پس از توافق صلح مساعد گردیده و فرصت‌های شغلی آن عده افغان‌هایی که که بنابر فقر و بیکاری مجبور به پیوستن به گروه ‌های مسلح مخالف دولت می‌شوند، فراهم شود.”

این در حالی است که زلمی خلیلزاد دو روز پیش از برگشت به قطر و آغاز دور نهم مذاکره با طالبان خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که مسایل باقی مانده در این دور مذاکرات نهایی شده و توافقنامه صلح امضا خواهد شد.

با این حال، بانک جهانی گفته که تلاش ‌ها برای تامین صلح در افغانستان به یک نقطه عطف رسیده؛ باوجودی که بانک جهانی در روند مذاکرات صلح نقشی ندارد؛ اما می ‌تواند در این راستا تحلیل جامع از وضعیت اقتصادی این کشور ارایه دهد. مسوول بانک جهانی در کابل تأکید کرده است که طرح برنامه‌های اقتصادی آینده افغانستان در اولویت این بانک قرار دارد و گرفتن دیدگاه مردم کمک می‌کند تا برنامه اقتصادی مبتنی بر نیازمندی‌ های شهروندان افغانستان روی دست گرفته شود.