وزارت امور داخله می گوید که شمار جان باختگان رویداد تروریستی در یک مراسم عروسی در کابل به هشتاد تن رسیده است. روز چهارشنبه بیست و یکم اگست برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان تروریزم. افغانستان بیش از هر کشور در رویدادهای تروریستی قربانی داده است. در آخرین رویداد خونین در کابل، یک […]

وزارت امور داخله می گوید که شمار جان باختگان رویداد تروریستی در یک مراسم عروسی در کابل به هشتاد تن رسیده است.

روز چهارشنبه بیست و یکم اگست برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان تروریزم. افغانستان بیش از هر کشور در رویدادهای تروریستی قربانی داده است. در آخرین رویداد خونین در کابل، یک مراسم عروسی به ماتم مبدل شد. وزارت امور داخله می گوید که شمار جان باختگان این رویداد به هشتاد تن رسیده است. بیشتر شمار جان باختگان این رویداد شصت و سه تن و شمار زخمیان آن یک صد و هشتاد و دو تن اعلام شده بود.

سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی یاد بود از قربانیان تروریزم گفته است که قربانیان و بازماندگان تروریزم، هنگام جستجوی عدالت با چالش‌ ها مواجه استند که شامل دسترسی به اطلاعات قبل، حین و بعد از روند جنایی، نبود ساختارهای مناسب و هماهنگی درست برای حمایت ‌های صحی، مالی و روانی طولانی مدت است.

در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است: “امسال روز جهانی یاد و ادای احترام به قربانیان تروریزم، بر مقاومت و شجاعت قربانیان و بازماندگان متمرکز است و از بسیاری زنان و مردانی که بر فاجعه غلبه کرده اند، افتخار می‌کند تا متحدان اساسی در مبارزه با تروریزم شوند.”

با این حال، کمیسیون حقوق بشر نیز گفته است که شهروندان افغانستان قربانی اصلی تروریزم و منازعات مسلحانه استند. براساس آماری که این نهاد ارایه کرده است، تنها در سال گذشته خورشیدی در نتیجه رویداد های تروریستی و منازعات مسلحانه بیش سه هزار غیرنظامی در افغانستان جان باختند و بیش از هشت هزار غیر نظامی زخم برداشته اند.

در بیانیه کمیسیون حقوق بشر آمده است: “قربانیان نقض حقوق بشر، به شمول قربانیان حوادث تروریستی، براساس اسناد ملی و بین‌المللی حقوق بشر، حق دارند به صورت مؤثر، برابر و بدون تبعیض، به عدالت دسترسی داشته باشند.”

کمیسیون حقوق بشر برای دادخواهی و حمایت قربانیان تروریزم در افغانستان، خواهان شناسایی و پیگرد عاملان حمله‌ های دهشت ‌افگنی در کشور شده است.