با ادامه وضعیت فوق العاده در بخش کشمیر هند، پاکستان گفته خود را آماده می کند که شکایتی در این باره به دیوان جهانی دادگستری در لاهه هالند تسلیم کند. شاه محمود قریشی، وزیرخارجه پاکستان، روز سه شنبه، گفته که پاکستان تصمیم گرفته است موضوع کشمیر را به دیوان بین المللی لاهه ببرد. به گفته […]

با ادامه وضعیت فوق العاده در بخش کشمیر هند، پاکستان گفته خود را آماده می کند که شکایتی در این باره به دیوان جهانی دادگستری در لاهه هالند تسلیم کند.

شاه محمود قریشی، وزیرخارجه پاکستان، روز سه شنبه، گفته که پاکستان تصمیم گرفته است موضوع کشمیر را به دیوان بین المللی لاهه ببرد. به گفته وی، این تصمیم پس از ملاحظه همه ابعاد قانونی این موضوع گرفته شده است. وزیرخارجه پاکستان تصریح کرده که ادعای اسلام آباد مبنی بر “نقض حقوق بشر توسط دولت هند” در کشمیر که اکثریت آن مسلمانند را محور شکایت خود به دادگاه لاهه قرار خواهد داد. اتهامی که هند آن را رد می کند. اسلام آباد این تصمیم را پس از آن گرفته که نارندا مودی، نخست وزیر هند، دستور به لغو خودمختاری کشمیر هند داده است. تصمیمی که خیلی زود با واکنش تند پاکستان روبرو شد و اسلام آباد علاوه بر اخراج سفیر هند، روابط تجاری و ترانزیتی خود با هند را نیز متوقف کرد.