مسوولان محلی این ولایت های می گویند که یازده انفجار هم‌ زمان با برگزاری جشن روز استقلال، به وقوع پیوسته است. داکتر ظاهر عادل، رییس صحت عامه ننگرهار گفته که چهل و پنج زخمی از محل رویدادها به شفاخانه‌ های شهر جلال ‌آباد منتقل شده اند. همزمان با این، انفجار ماین جاسازی شده در نزدیکی […]

مسوولان محلی این ولایت های می گویند که یازده انفجار هم‌ زمان با برگزاری جشن روز استقلال، به وقوع پیوسته است.

داکتر ظاهر عادل، رییس صحت عامه ننگرهار گفته که چهل و پنج زخمی از محل رویدادها به شفاخانه‌ های شهر جلال ‌آباد منتقل شده اند.

همزمان با این، انفجار ماین جاسازی شده در نزدیکی مراسم گرامیداشت از صدمین سالروز استرداد و استقلال افغانستان در لغمان صورت گرفته که در این انفجار شش غیرنظامی زخمی شده اند.