وزارت امور خارجه ایران رد و بدل شدن پیامی هایی درباره روند صلح افغانستان میان واشنگتن و تهران را رد کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که پیام های درباره روند صلح افغانستان میان واشنگتن و تهران توسط میانجی ها رد و بدل شده است. روز جمعه گذشته خبرگزاری رویترز به نقل […]

وزارت امور خارجه ایران رد و بدل شدن پیامی هایی درباره روند صلح افغانستان میان واشنگتن و تهران را رد کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که پیام های درباره روند صلح افغانستان میان واشنگتن و تهران توسط میانجی ها رد و بدل شده است.

روز جمعه گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داد که میانجیگران غربی تلاش می کنند تا ایران و آمریکا را به همکاری در تقویت امنیت افغانستان متقاعد کنند. رویترز به نقل از سه منبع نوشته بود که این میانجی ها از ماه ها به این سو پیام هایی را به گونه محرمانه میان واشنگتن و تهران رد و بدل می کنند تا دو طرف را، در زمانی که تنش های شان به اوج خود رسیده اند، روی یک سلسله موضوعات به مذاکره بکشانند. رویترز به نقل از یکی از این منابع نوشته بود: افغانستان منطقه ای است که می تواند زمینه مشترکی برای دو طرف باشد.

اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت که هیچ گونه پیامی میان واشنگتن و تهران درباره روند صلح افغانستان رد و بدل نشده است. به گفته آقای موسوی، تهران می خواهد که ‌دولت افغانستان در محور گفتگوهای صلح قرار داشته باشد و ایران قصد برای گفتگو با آمریکا در خصوص روند صلح افغانستان ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران بر حضور دولت افغانستان در گفتگوهای صلح تأکید می کند و می گوید که اگر این گفتگوها بدون اطلاع دولت افغانستان انجام شود، سبب گسترش ناامنی خواهد شد. عباس موسوی افزوده که ایران از برقراری صلح در افغانستان حمایت می‌ کند و گفتگوهای صلح باید با حضور دولت افغانستان باشد.

از خزن سال گذشته تاکنون هشت دور گفتگو میان نمایندگان گروه طالبان و آمریکا صورت گرفته است. واشنگتن در این مدت تلاش کرده که حمایت کشورهای منطقه را به روند صلح افغانستان جلب کند.