وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که از هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت نمی کند. وزارت خارجه روسیه در با نشر اعلامیه ای گزارش ‌هایی مبنی بر پشتیبانی مسکو را از نامزد مشخصی رد کرده و آن را یک “شایعه” دانسته است. در اعلامیه تأکید شده است که روسیه از هیچ انتخابات ریاست […]

وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که از هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت نمی کند. وزارت خارجه روسیه در با نشر اعلامیه ای گزارش ‌هایی مبنی بر پشتیبانی مسکو را از نامزد مشخصی رد کرده و آن را یک “شایعه” دانسته است. در اعلامیه تأکید شده است که روسیه از هیچ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت نمی کند و انتخابات موضوع داخلی افغانستان است.

وزارت خارجه روسیه همچنان افزوده که تحولات سیاسی افغانستان را از نزدیک نظارت می ‌کند و امیدوار است که تمامی روند‌ها، منجر به صلح و ثبات پایدار در این کشور شود.