آلمان از انتقال حدود هشت صد همکار نیروهای این کشور از افغانستان خبر داد

نزدیک به هشت صد تن از شهروندان افغانستان که با سربازان آلمانی در کشور همکار بودند به آلمان انتقال داده شده اند.

وزارت دفاع آلمان اعلام کرده است که  در کل هفت صد و هفتاد همکار نیروهای آلمانی را با اعضای خانواده های شان از افغانستان به آلمان انتقال واسکان داده است. افرادی که به آلمان انتقال داده شده اند، به دلیل کارشان با سربازان آلمانی درافغانستان درمعرض تهدید بوده اند.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفته است که در شش سال اخیر هفت صد و هفتاد تن از همکاران نیروهای آلمانی اجازه اقامت آلمان را به دست آورده اند. او گفته که افزون بر این، به حدود دوهزار پنج صد تن از اعضای خانواده این افراد نیز اجازه اسکان در آلمان داده شده است. وزارت دفاع آلمان گفته است که ارتش آلمان وظیفه مراقبتش در برابر همکاران محلی را آگاهانه و با مسوولیت به عهده می گیرد.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان افزوده که هر یک از تقاضاهای این همکاران محلی نیروهای آلمانی به صورت جداگانه بررسی شده است و کسانی که جواز سفر به آلمان را دریافت کرده اند، توانسته اند “اعضای اصلی خانواده” شان را نیز به آلمان بیاورند. به گفته او درباره حدود دوهزار  درخواست دیگر تاهنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

ارتش آلمان از سال دوهزار و یک به این سو در افغانستان حضور دارد. ماموریت نظامی سربازان آلمانی در افغانستان در پایان سال دوهزار و چهارد تمام شد و از آن زمان به بعد این نیروها در چهارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو مصروف آموزش و مشورت دهی به نظامیان کشور استند.

نوشته‌های مرتبط


Top