آمادگی ایران برای تأمین امنیت خلیج فارس

ایران مسوول تامین امنیت خلیج فارس است و نیازی به حضور نیروی های دیگر در این منطقه نیست.

علی رضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان این مطلب گفته است که امنیت در خلیج فارس برقرار است و ایران این امنیت را تا زمانی که بتواند نفت خود را صادر کند، تضمین خواهد کرد. او همچنان نسبت به حضور رژیم اسراییل در آب های خلیج فارس هشدار داده و گفته است حضور این رژیم می تواند جنگی را شعله ور کند و کشورهایی که برای حضور رژیم اسراییل در خلیج فارس برنامه ریزی می کنند، باید مسوولیت آن را برعهده گیرند. این در حالیست ک معاون اول رییس جمهور ایران نیز حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را عامل بی ثباتی و افزایش تنش در این منطقه خوانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top