دادستانی کل کشور می ‌گوید که به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور، پیشنهاد رهایی حداقل هزار زندانی نظامی را به ریاست جمهوری فرستاده است. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور می گوید که حدود یک هزار و هفت صد از ماموران نظامی به ارتکاب جرم‌ های مختلف در زندان‌ های کشور به سر می‌ب رند. […]

دادستانی کل کشور می ‌گوید که به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور، پیشنهاد رهایی حداقل هزار زندانی نظامی را به ریاست جمهوری فرستاده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور می گوید که حدود یک هزار و هفت صد از ماموران نظامی به ارتکاب جرم‌ های مختلف در زندان‌ های کشور به سر می‌ب رند. به گفته او، نه صد و چهل و پنج مأمور پلیس، چهار صد و پنج و پنج عضو ارتش، هشتاد و سه مامور امنیت ملی و یک صد و دوازده منسوب پلیس نظم عامه، مرزی و محلی در زندان‌ های کشور به سر می‌رند.

قتل، سو استفاده‌ از صلاحیت‌ های وظیفه ‌ای و لت و کوب، مجروحیت ‌ها، سرقت و فریبکاری از جرایمی است که این ماموران نظامی به جرم ارتکاب این اعمال، زندانی شده‌ اند.

سخنگوی دادستانی کل تاکید می کند این اداره به مناسبت سالروز استقلال افغانستان، در خواست رهایی حداقل یک هزار زندانی نظامی را به ریاست جمهوری فرستاده است.

سخنگوی دادستانی کل ابزار امیدواری می کند ریاست جمهور فرمان رهایی این شمار از نظامیان صادر کند.