پلیس کابل چهار آدم ربا را بازداشت کرده که روز سه شنبه یک کودک را به قتل رسانده بود. فرمانده پلیس کابل می گوید که آدمربایان چندی پیش یک کودک سیزده ساله را از شهر کابل ربوده بودند و در بدل رهایی او یک صد هزار دالر می خواستند. آدمربایی هستند که توسط پلیس کابل […]

پلیس کابل چهار آدم ربا را بازداشت کرده که روز سه شنبه یک کودک را به قتل رسانده بود. فرمانده پلیس کابل می گوید که آدمربایان چندی پیش یک کودک سیزده ساله را از شهر کابل ربوده بودند و در بدل رهایی او یک صد هزار دالر می خواستند.

آدمربایی هستند که توسط پلیس کابل بازداشت شده اند. فرمانده پلیس کابل می گوید این چهار تن یک کودک سیزده ساله را به اسم فیصل اختطاف و سپس از خانوداده وی یک صد هزار دالر مطالبه می کنند. این چهار آدم ربا در دو عملیات جداگانه توسط پلیس بازداشت شده اند .

خانواده فیصل خواهان تطبیق تأمین عدالت است و از حکومت می خواهد که این افراد مطابق به قانون مجازات کند. این درحالیست که جرم ها جنایی در کنار نا امنی ها در کابل آرامش مردم را گرفته است و و باشندگان پایتخت همواره از بخش های کشفی و پلیس خواسته اند که در تامین امنیت شان بیشتر از پیش تلاش کنند.