صلح و انتخابات، متغیر های کلیدی معادلات سیاسی افغانستان کدام یک به کرسی خواهد نشست؟

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در حالی به هند می رود که طی چند طی چند روز گفتگو با طالبان به پیشرفت های عالی دست یافته اند

مقام های طالبان همچنان می گویند که در این دور مذاکرات ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است

نماینده ویژه امریکا در حالی سرگرم گفتگو با نمایندگان طالبان است که حکومت افغانستان مصروف آمادگی ها برای برگزاری انتخابات است

در سایه گفتگو های صلح آیا انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؟

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top