انتخابات و صلح، کدام یک به سود کشور است؟

هر روز که گام های بیشتری برای نزدیک شدن به امضای یک توافقنامه جامع و نهایی صلح برداشته می شود، بیشتر از پیش، اعتبار انتخابات زیر سؤال می رود و اصل برگزاری آن با تردید رو به رو می شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top