آغاز هشتمین دور گفتگو های نمایندگان امریکا با طالبا

هشتمین دور گفتگو های نمایندگان امریکا و گروه طالبان در دوحه قطر آغاز شده است، انتظارمیرود که در این دور توافق نامه صلح، میان امریکایی ها و طالبان نهایی شود

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید که امریکا دنبال توافق صلح است نه توافق خروج،یک توافق صلحی که زمینه را برای خروج فراهم کند.

نگرانی ها از توافق صلح نمایندگان امریکا با طالبان چیست؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top